Archiwum

Redaktorzy numeru:

dział I – prof. ucz. dr hab. Piotr Weiser

dział II – dr Robert Birkholc, dr Izabela Tomczyk-Jarzyna


Redaktorzy numeru:

dział I – prof. dr hab. Ewa Szczęsna, dr Robert Birkholc, dr Piotr Kubiński

dział II – prof. ucz. dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk, dr Katarzyna Gołos-Dąbrowska


Wydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 38 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP