Copyright i licencje

Copyrights & Licencje

 
 
 
Czasopismo wydawane jest w otwartym dostępie: Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL).
Autorzy mają prawo do zachowania pełni praw autorskich.
 
 
Każdy artykuł opatrzony jest informacją o licencji na pierwszej stronie:
 
Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.