Numery specjalne

Ankieta Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Grudzień - 2016 -  Aktualności - Biologii i Biotechnologii - Wydziały - Strona główna UMCS
Wydanie dwóch anglojęzycznych numerów czasopisma „Załącznik Kulturoznawczy” – zadanie finansowane w ramach umowy 850/P-DUN/2018 ze środków  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

2/2019: Articulations of the Polish Identity


CLICK ON THE JOURNAL'S COVER TO DOWNLOAD THE ISSUE

1/2019: Kitsch in Contemporary Culture


CLICK ON THE JOURNAL'S COVER TO DOWNLOAD THE ISSUE
Wydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 38 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP