Rada naukowa

RADA NAUKOWA CZASOPISMA:
prof. dr hab. Adam Dziadek (UŚ)
prof. ucz. Katarzyna Flader-Rzeszowska (UKSW)
prof. ucz. dr hab. Rafał Koschany (UAM)
prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa (IBL PAN)
prof. ucz. dr hab. Piotr Majewski (UKSW)
ks. prof. ucz. dr hab. Antoni Nadbrzeżny (KUL)
prof. dr hab. Aleksander Nawarecki (UŚ)
prof. dr hab. Ryszard Nycz (UJ)
prof. dr hab. Jacek Ostaszewski (UJ)
prof. dr hab. Ewa Szczęsna (UW)
prof. Raya Kuncheva (Instytut Literatury, Bułgarska Akademia Nauk)
prof. dr Luca Lecis (Università degli Studi di Cagliari, Italy)
dr Lina Preišegalavičienė (Vytautas Magnus University, Lithuania)
prof. Ewa H. Mazierska (School of Journalism and Media, University of Central Lancashire, Preston)
prof. dr Bernd-Juergen Warneken (Empirische Kulturwissenschaften, Ludwig-Uhland-Institut, Tübingen, Germany)

Wydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 38 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP