Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych 

2023-09-04

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych 

Szanowni Państwo, 

Z radością informujemy, że rocznik "Załącznik Kulturoznawczy" znajduje się w wykazie czasopism naukowych oraz recenzowanych materiałów konferencyjnych MEiN z liczbą 70 punktów. Dziękujemy Autorom i Recenzentom za wkład w rozpoznawalność rocznika na arenie naukowej!

Pełna treść komunikatu dostęna pod adresem https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-na...

Redakcja

Wydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 38 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP