Opublikowane: 2023-12-30

Niezwykłe modello wielkiego ołtarza Bernardynów w Kownie

Maria Kałamajska-Saeed
Artifex Novus
Dział: Artykuły tematyczne
https://doi.org/10.21697/an.13463

Abstrakt

Wielki ołtarz w kościele Bernardynów w Kownie, wyróżniający się formą i rozmiarami, nie był dotąd przedmiotem szczególnej uwagi badaczy. Data uznawana za czas jego powstania okazała się być datą samej fundacji ołtarza, a nie jej realizacji. Artykuł prezentuje nierozpoznany dotąd wzór tego ołtarza, którym była jedna z rycin Biblii Historische Bilder-Bibel, autorstwa Johanna Ulricha Krausa, wydanej w 1705 roku. Stopień zależności od oryginału jest wyjątkowy, o czym świadczy nie tylko powtórzenie struktury architektonicznej, ale również programu, a nawet układu gestów i ubioru figur, choć z wyraźnym prowincjonalizmem wykonania.

Rycina zatytułowana Königen in Jerusalem stanowiła frontispis do Ksiąg Królewskich Biblii. Na uwagę zasługuje diametralna zmiana układu treściowego kompozycji poprzez zastąpienie postaci Salomona figurą Marii oraz dobór postaci królów Judy nie w oparciu o wzór z ryciny, lecz z genealogii Jezusa, podanej w Ewangelii, a także dodanie dwóch kobiecych figur starotestamentowych – prefiguracji Maryi: Racheli i Judyty.

Słowa kluczowe:

Kowno, Kretynga, kościół Bernardynów, ołtarz, rzeźba barokowa, Johann Ulrich Kraus

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Kałamajska-Saeed, M. (2023). Niezwykłe modello wielkiego ołtarza Bernardynów w Kownie . Artifex Novus, (7), 140–149. https://doi.org/10.21697/an.13463

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.