Recenzenci

dr Artur Badach, Zamek Królewski w Warszawie
dr hab. Zbigniew Bania, prof. UŁ, UŁ
dr hab. Konrad Bobiatyński, UW
dr Filip Burno, ASP, Warszawa
dr Barbara Ciciora-Czwórnóg, UPJPII
prof. dr hab. Waldemar Deluga Ostravská univerzita
dr hab. Piotr Gancarczyk, prof. IS PAN, IS PAN
dr hab. Piotr Gryglewski, prof. UŁ, UŁ
dr Karol Guttmejer, Instytut POLONIKA
ks. dr hab. Michał Janocha, prof. UW, UW
prof. dr hab. Rūta Janonienė, Vilniaus dailės akademija
dr Jarosław Janowski, UMCS
dr hab. Andrzej Józef Baranowski, prof. IS PAN, IS PAN
dr Anna Kostrzyńska-Miłosz, IS PAN
prof. dr hab. Wojciech Kudyba UKSW
prof. dr hab. Lechosław Lameński, KUL
dr hab. Ewa Letkiewicz, prof. UMCS
prof. dr hab. Wiesława Limont, UMK
dr hab. Piotr Majewski, prof. UKSW
prof. dr hab. Urszula Mazurczak, KUL
dr Rafał Nestorow, IS PAN
ks. dr hab. Janusz Nowiński, prof. UKSW, UKSW
dr hab. Hanna Osiecka-Samsonowicz, prof. IS PAN
dr hab. Kazimierz Ożóg, UO
dr Renata Piątkowska, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
dr Dorota Piramidowicz, IS PAN
prof. dr hab. Jakub Pokora, Warszawa
dr Izabela Przepałkowska, BUW
prof. dr hab. Andrzej Rottermund, Warszawa
prof. dr hab. Joanna Sosnowska, IS PAN
dr Justyna Sprutta, Warszawa
dr Karolina Stanilewicz, Akademia Muzyczna w Łodzi
dr hab. Anna Szylar, prof. PWSZ, PWSZ
ks. prof. dr hab. Andrzej Witko, UPJPII
prof. dr hab. Mariusz Woszczyński, ASP w Warszawie
prof. dr hab. Wiesław Wysocki, UKSW
dr Anna Ziemlewska, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP