Zespół redakcyjny

Redaktorka naczelna dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera, prof. UKSW, UKSW, Wydział Nauk Historycznych, k.uhera@uksw.edu.pl

Sekretarz redakcji, dr Magdalena Białonowska, UKSW, Wydział Nauk Historycznych, m.bialonowska@uksw.edu.pl

Redaktorka naukowa dr hab. Anna Sylwia Czyż, prof. UKSW, UKSW, Wydział Nauk Historycznych, a.czyz@uksw.edu.pl

Zastępca redaktor naczelnej dr Bartłomiej Gutowski, UKSW, Wydział Nauk Historycznych, b.gutowski@uksw.edu.pl

Redaktorka naukowa i redaktorka wydawnicza dr Agnieszka Skrodzka, UKSW, Wydział Nauk Historycznych, a.skrodzka@uksw.edu.pl

Redaktor naukowy dr Paweł Drabarczyk vel Grabarczyk, UKSW, Wydział Nauk Historycznych, p.drabarczyk@uksw.edu.pl

Redaktorka naukowa dr Marta Wiraszka, UKSW, Wydział Nauk Historycznych, m.wiraszka@uksw.edu.pl

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP