Rada Naukowa

Rada naukowa


  • dr hab. Rastislav Adamko prof. KU (Katolícka Univerzita v Ružomberku, Słowacja)
  • dr hab. Zbigniew Bania, prof. ucz. (UŁ, Łódź)
  • dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera, prof. ucz. (UKSW, Warszawa)
  • prof. dr hab. Waldemar Deluga (Ostravská Univerzita, Czechy)
  • doc. dr. Vydas Dolinskas (Vilniaus Universitetas, Litwa)
  • dr Tadeusz Lewicki (Università Pontificia Salesiana, Włochy)
  • prof. Mindaugas Paknys (Lietuvos Kultūros Tyrimų Institutas, Litwa)
  • prof. Athanasios Semoglou (Aristotle University of Thessaloniki, Grecja)
  • dr hab. Marek Walczak, prof. ucz. (UJ, Kraków)
  • dr hab. Michał F. Woźniak, prof. ucz. (UMK, Toruń)
Wydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/pl/ https://wydawnictwo.uksw.edu.pl
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP