Wzory formularzy

Dla autorów:


  • Umowa o publikację artykułu przez Wydawnictwo Naukowe UKSW – w dwóch egzemplarzach, jeden po podpisaniu jest odsyłany autorowi (Pobierz)
  • Oświadczenie autora dzieła – w jednym egzemplarzu (Pobierz)
  • Instrukcja redakcyjna (Pobierz)

Dla recenzentów:


  • Wzór recenzji – czasopismo „Artifex Novus” (Pobierz)
Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.