Wzory formularzy

Dla autorów:


  • Umowa o publikację artykułu przez Wydawnictwo Naukowe UKSW – w dwóch egzemplarzach, jeden po podpisaniu jest odsyłany autorowi (Pobierz)
  • Oświadczenie autora dzieła – w jednym egzemplarzu (Pobierz)
  • Instrukcja redakcyjna (Pobierz)

Dla recenzentów:


  • Wzór recenzji – czasopismo „Artifex Novus” (Pobierz)
Wydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/pl/ https://wydawnictwo.uksw.edu.pl
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP