Wzory formularzy

Dla autorów:


  • Umowa o publikację artykułu przez Wydawnictwo Naukowe UKSW – w dwóch egzemplarzach, jeden po podpisaniu jest odsyłany autorowi (Pobierz)
  • Oświadczenie autora dzieła – w jednym egzemplarzu (Pobierz)
  • Instrukcja redakcyjna (Pobierz)

Dla recenzentów:


  • Wzór recenzji – czasopismo „Artifex Novus” (Pobierz)
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP