Wytyczne dla autorów

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word lub RTF.
  • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
  • Tekst zawiera pojedyncze spacje; 12-punktową czcionkę (Times New Roman) – tekst podstawowy, 10-punktową czcionkę (Times New Roman) – przypisy; kursywę zamiast podkreślenia (z wyjątkiem adresów URL); a wszystkie ilustracje, ryciny i tabele są umieszczane w tekście w odpowiednich punktach, a nie na końcu.

Tekst jest zgodny z wymogami stylistycznymi i bibliograficznymi określonymi w Instrukcji redakcyjnej dla autorów (zob. zakładka→ WZORY FORMULARZY)

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.