Data publikacji : 2021-03-09

Polonorum Icones – zbiór „wyobrażeń ludzi w ojczyźnie znakomitych, na hołd potomności zasługujących”. Przyczynek do kształtowania kolekcji Gabinetu Rycin króla Stanisława Augusta

Polonorum Icones - the collection of "images of the eminent figures in the motherland, worthy of homage from posterity". Towards shaping the collction of The Print Room of King Stanislaus Augustus
Dział: Artykuły

Abstrakt

Zespół portretów sławnych Polaków Polonorum Icones powstał jako część kolekcji Gabinetu Rycin króla Stanisława Augusta. Wbrew dotychczasowym ustaleniom jego kształtowanie przypada na wcześniejsze lata niż rok 1778. W artykule podjęto próbę ukazania wpływu relacji między Poniatowskim a Michałem Mniszchem na formowanie się omawianego zespołu portretów oraz jego zależności od idei utworzenia Museaum Polonicum.

Summary:

The set of portraits of famous Poles, called Polonorum Icones, was a part of the Print Room of Stanisław August Poniatowski, the king of Poland. In spite of the opinion of previous researchers, this set of portraits was shaped earlier than 1778.

This article attempts to reveal the influence of the relation between King Poniatowski and Michał Mniszech on the formation of the discussed set of portraits. The author also raises the issue of the dependence of Polonorum Icones on the idea of creating Museaum Polonicum.

Słowa kluczowe

Stanisław August Poniatowski ; Polonorum Icones ; Musaeum Polonicum ; Gabinet Rycin ; portrety ; kolekcje graficzne ; kolekcjonerstwo ; Michał Jerzy Mniszech ; The Print Room ; portraits ; collecting ; graphic collections


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Przepałkowska, I. (2021). Polonorum Icones – zbiór „wyobrażeń ludzi w ojczyźnie znakomitych, na hołd potomności zasługujących”. Przyczynek do kształtowania kolekcji Gabinetu Rycin króla Stanisława Augusta. Artifex Novus, (4), 182-193. https://doi.org/10.21697/an.7930

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Prawa wydawnicze przedłożonych do publikacji prac przechodzą na wydawcę na podstawie oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych.

W przypadku, gdy artykuł jest utworem pracowniczym, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przeniesienie autorskich praw majątkowych lub praw do korzystania z utworu następuje z zachowaniem przepisów tej ustawy oraz wewnętrznego Regulaminu ZPA w UKSW.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie