Data publikacji : 2021-03-09

Sprawozdanie z konferencji "Metamorfozy koloru w sztuce". Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 9 grudnia 2020 r.

Dział: Artykuły

Abstrakt

artykuł


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Tarnowska, M. (2021). Sprawozdanie z konferencji "Metamorfozy koloru w sztuce". Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 9 grudnia 2020 r. Artifex Novus, (4), 218-220. https://doi.org/10.21697/an.7935

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Prawa wydawnicze przedłożonych do publikacji prac przechodzą na wydawcę na podstawie oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych.

W przypadku, gdy artykuł jest utworem pracowniczym, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przeniesienie autorskich praw majątkowych lub praw do korzystania z utworu następuje z zachowaniem przepisów tej ustawy oraz wewnętrznego Regulaminu ZPA w UKSW.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie