Data publikacji : 2021-06-27

Stanisław Kobielus (1939-2020), ksiądz, wykładowca historii sztuki na UKSW (ATK) i w WSD oraz ITA w Ołtarzewie, kapelan sióstr w Otwocku, poeta

Stanisław Tylus SACDział: Artykuły

Abstrakt

artykuł


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Tylus SAC, S. (2021). Stanisław Kobielus (1939-2020), ksiądz, wykładowca historii sztuki na UKSW (ATK) i w WSD oraz ITA w Ołtarzewie, kapelan sióstr w Otwocku, poeta. Artifex Novus, (4), 214-215. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/an/article/view/8841

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Prawa wydawnicze przedłożonych do publikacji prac przechodzą na wydawcę na podstawie oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych.

W przypadku, gdy artykuł jest utworem pracowniczym, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przeniesienie autorskich praw majątkowych lub praw do korzystania z utworu następuje z zachowaniem przepisów tej ustawy oraz wewnętrznego Regulaminu ZPA w UKSW.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie