Data publikacji : 2021-12-13

Twórczość Marcina Rząsy. Przyczynek do monografii

Sculptural work of Marcin Rząsa. A contribution to a monograph

Blanka BurnatDział: Artykuły

Abstrakt

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie sylwetki zakopiańskiego rzeźbiarza Marcina Rząsy w oparciu o badania własne autorki. Tekst prezentuje życiorys artystyczny twórcy, począwszy od czasu studiów w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Następnie Autorka nakreśla zasadnicze motywy w twórczości Marcina Rząsy i stara się zinterpretować styl i wyraz jego figuralnych przedstawień. Podkreśla też znaczenie drewna jako wykorzystywanego przez Rząsę materiału rzeźbiarskiego.

Summary:

The article aims to bring the profile and the work of the sculptor Marcin Rząsa from Zakopane. It consists of sculptor’s artistic biography from his childhood to the end of the education at the Academy of Fine Arts in Warsaw. In the second part the author outlines the main interest of Marcin Rząsa figurative art and tries to analyze and interpret the artist’s expression. Further the article brings out the importance of wood as a material used in Rząsa’s carving process.

Słowa kluczowe

Marcin Rząsa ; rzeźba współczesna ; Zakopane ; rzeźba figuratywna ; drewno ; contemporary sculpture ; figurative sculpture ; wood


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Burnat, B. (2021). Twórczość Marcina Rząsy. Przyczynek do monografii . Artifex Novus, (5), 200-209. https://doi.org/10.21697/an.9379

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Prawa wydawnicze przedłożonych do publikacji prac przechodzą na wydawcę na podstawie oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych.

W przypadku, gdy artykuł jest utworem pracowniczym, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przeniesienie autorskich praw majątkowych lub praw do korzystania z utworu następuje z zachowaniem przepisów tej ustawy oraz wewnętrznego Regulaminu ZPA w UKSW.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie