Data publikacji : 2019-01-24

O kategorii postępu w encyklice «Spe salvi»

Ks. Piotr MazurkiewiczDział: Artykuły

Abstrakt

Punktem wyjścia analizy jest wyjaśnienie terminu „postęp”, który w odniesieniu do człowieka oznacza zmianę rozumianą jako udoskonalenie. Głównym przedmiotem rozważań autora jest kategoria postępu ujęta przez Benedykta XVI w encyklice Spe salvi. Zdaniem papieża, wiara w postęp nie tylko zastępuje wiarę w Boga, ale także przyczynia się do budowania świata „tak, jakby Bóg nie istniał”. W ramach tak postrzeganej idei postępu centralne miejsce zajmuje rozum i wolność, stanowiące antytezę tradycyjnej diady: wiara i Kościół.
W nauczaniu Kościoła zamiast słowa „postęp” używano raczej słowa „rozwój”. Według Benedykta XVI autentyczny i integralny rozwój powinien obejmować każdą osobę we wszystkich jej wymiarach (zarówno w wymiarze potrzeb materialnych, jak również – a może przede wszystkim – w wymiarze duchowym).

Słowa kluczowe

postęp ; wiara ; encyklika Spe salvi ; Benedykt XVI


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy udzielają licencji wydawniczej na publikację artykułu


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie