Dwie wizje człowieka - dwie wizje Europy

Michał Gierycz, Ks. Piotr Mazurkiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/csp.2014.18.1.02

Abstrakt


Artykuł broni tezy, iż współczesne spory o kształt Europy związane są ze sporem dwóch antropologii. Pierwsza z nich, określana tutaj jako antropologia ograniczona, pojmuje człowieka jako stworzenie, a zatem byt w swojej naturze ograniczony i niedoskonały. Na przeciwnym biegunie sytuuje się antropologia nieograniczona, zgodnie z którą byt ludzki jest moralnie i epistemicznie doskonały; stwarzający niejako sam siebie. Autorzy, wykorzystując wiele przykładów z zakresu polityk UE, dowodzą, iż zarysowany spór antropologiczny jest kluczowy dla zrozumienia współczesnej polityki Unii Europejskiej, a zwłaszcza jej „morality policy”, zdradzającej inklinacje do rozmaitych transgresji


Słowa kluczowe


Unia Europejska, antropologia, Europa, polityka moralności, wartości

Pełny tekst:

PDF