Data publikacji : 2018-11-22

Rozumna służba a odnowiony umysł w świetle Rz 12,1-2

Zdzisław ŻywicaDział: Artykuły

Abstrakt

Exegetical analysis of propositio 12,1-2 and its rhetorical context
allows us to conclude that the overriding message is an encouragement
to render “a reasonable service to God”. According to Paul, it
relies on the constant and absolute faithfulness of his will to sacrifice
“himself” (sōma) in “a living, sacred and pleasant sacrifice”, that is, to the measure of the sinful humanity of mercy in the salvific work
of Jesus; “according to the faith received from God” (12,3). For the
Apostle, the constantly “renewed mind with the Gospel” and the
power of the Holy Spirit is an absolute condition to fully know God’s
will, “transform oneself” (sōma) and save it redemptive effectively
through God’s “goodness, perfection and love”. It is obvious to him
that only a man implanted in Christ through the Gospel, baptism
and the Holy Spirit becomes his “image” also in the way of thinking
(the mind), therefore he is able to constantly re-explore the sense of
“reasonable service” to finally find out that it is “evangelical service”
in the power of the Holy Spirit, modeled on Jesus himself. This is
the only rationally mature (according to the wisdom and justice of
God) and worth of a “new creature” (Christian) the answer to God
for the work of salvation made in Christ, who sacrificed himself to
God in the Passover as a sacrifice of the “good, perfect, living holy
and the kind”.

Słowa kluczowe

miłosierdzie ; ofiara ; rozumna służba ; przemiana ; odnowiony umysł ; wola Boża ; Ewangelia


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Żywica, Z. (2018). Rozumna służba a odnowiony umysł w świetle Rz 12,1-2. Collectanea Theologica, 88(1), 5-21. https://doi.org/10.21697/ct.2018.88.1.01

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Przepisy dotyczące praw autorskich w czasopiśmie Collectanea Theologica zawarte są w Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. W periodyku stosowane są także zasady dotyczące dobrych praktyk autorskich i wydawniczych, zawarte w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego, opracowanym przez Komisję do spraw etyki w nauce Polskiej Akademii Nauk.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie