Vol 87, Nr 3 (2017)

Spis treści

Artykuły

Prawość apostoła w świetle Rz 9,1-5 PDF
Zdzisław Żywica 5-23
Obrona kultu obrazów w Trzech mowach apologetycznych przeciwko tym, którzy odrzucają święte obrazy św. Jana Damasceńskiego PDF
Piotr Feliga 25-66
Drakologia starożytna. Motyw smoka w literaturze pozabiblijnej PDF
Anna Kryza 67-96
Formacja kandydatów do kapłaństwa w świetle nowego Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis PDF
Ryszard Selejdak 97-133
O współczesnych problemach z prawdą. Refleksje w świetle eseju Harry’ego G. Frankfurta O wciskaniu kitu (On Bullshit) PDF
Sylwester Warzyński 135-162
Osobowość katechety na podstawie wskazań ks. Mieczysława Węglewicza w świetle katechetyki współczesnej PDF
Wiesław Bąkowski 163-186

Biuletyny i sprawozdania

Biuletyn teologicznomoralny PDF
Józef Zabielski (ed.) 187-210
Biuletyn teologii laikatu PDF
Czesław Parzyszek (ed.) 211-223

Recenzje

Mordechai COGAN (transl. and accomod.), The Raging Torrent. Historical Inscriptions from Assyria and Babylonia Relating to Ancient Israel, Second Updated and Expanded Edition, A Carta Handbook, Jerusalem 2015, ss. 304. PDF
Waldemar Chrostowski 225-228
Pius Czesław BOSAK, Wszystkie miejsca biblijne. Słownik – konkordancja, Wydawnictwo PETRUS, Kraków 2017, Tom 1: A – I, ss. 1308; Tom 2: J – Ż, ss. 1309-2763. PDF
Waldemar Chrostowski 228-230
Tomasz TWARDZIŁOWSKI, Ocalić stworzenie. Teoria i zastosowanie ekologicznej hermeneutyki Biblii, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2017, ss. 431. PDF
Roman Bartnicki 230-237
Zbigniew KUBACKI SI, Kościół, religie i zbawienie. O jedyności i powszechności zbawczej Kościoła oraz zbawczej roli religii niechrześcijańskich, Myśl Teologiczna 86, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, ss. 681. PDF
Eugeniusz Sakowicz 238-242
Magdalena PŁOTKA, Joanna PYŁAT, Artur ANDRZEJUK (red.), Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie/Philosophy at the Polish University Abroad, Wydawnictwo von Borowiecky, Warszawa-Londyn 2014, ss. 308. PDF
Andrzej F. Dziuba 242-245