Alina RYNIO, Magdalena PARZYSZEK (red.), Społeczna potrzeba pamięci. Osoba i dzieło Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2017, ss. 380.

Paweł Szuppe

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/ct.2018.88.3.12

Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.