Data publikacji : 2019-02-22

Iwona TOMCZAK, Kazimierz RULKA, Grzegorz SZTANDERA (oprac.), Pisma Bł. Biskupa Michała Kozala. Nauki formacyjne i przemówienia do alumnów, Teologiczne Towarzystwo Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, Włocławek 2018, ss. 743.

Eugeniusz SakowiczDział: Recenzje

Inne teksty tego samego autora

Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Sakowicz, E. (2019). Iwona TOMCZAK, Kazimierz RULKA, Grzegorz SZTANDERA (oprac.), Pisma Bł. Biskupa Michała Kozala. Nauki formacyjne i przemówienia do alumnów, Teologiczne Towarzystwo Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, Włocławek 2018, ss. 743. Collectanea Theologica, 88(3), 230-237. https://doi.org/10.21697/ct.2018.88.3.11

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Przepisy dotyczące praw autorskich w czasopiśmie Collectanea Theologica zawarte są w Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. W periodyku stosowane są także zasady dotyczące dobrych praktyk autorskich i wydawniczych, zawarte w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego, opracowanym przez Komisję do spraw etyki w nauce Polskiej Akademii Nauk.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie