Data publikacji : 2017-04-04

Rola przekonań w teoriach kryminologicznych i praktyce resocjalizacyjnej

Robert OporaDział: Dział tematyczny

Abstrakt

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na rolę przekonań w koncepcji społecznego uczenia i teorii przywiązania społecznego Travisa Hirschiego oraz możliwości wykorzystania ich w praktyce resocjalizacyjnej. Opisane zostały wybrane interakcje zmiennych poznawczych ze zmiennymi środowiskowymi istotnymi dla szacowania skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych. W dalszej części artykułu przedstawione zostały elementy charakterystyczne dla programów resocjalizacyjnych bazujących na koncepcji poznawczo-behawioralnej, których obecność sprzyja skuteczności podejmowanych oddziaływań korekcyjnych.

Słowa kluczowe

resocjalizacja ; procesy poznawcze ; programy resocjalizacyjne


Szczegóły
Bibliografia
Statystyki
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Opora, R. (2017). Rola przekonań w teoriach kryminologicznych i praktyce resocjalizacyjnej. Forum Pedagogiczne, 7(1), 17-26. https://doi.org/10.21697/fp.2017.1.02

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Czasopismo „Forum Pedagogiczne” zapewnia bezpłatny dostęp do wszystkich opublikowanych tekstów zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Wszystkie teksty opublikowane na stronie czasopisma od tomu 10 numeru 1 z 2020 roku są udostępniane w ramach sublicencji Creative Commons. UZNANIE AUTORSTWA – NA TYCH SAMYCH WARUNKACH (BY-SA) 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Każdy użytkownik internetu może dzielić się utworem – kopiować i rozpowszechniać go na wszelkie sposoby w dowolnym celu, a także rozpowszechniać utwory zależne (opracowania powstałe w oparciu o utwór) jednak tylko na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2020 rokiem prawa autorskie są zastrzeżone.

Redakcja zachęca autorów do udostępniania opublikowanych artykułów w otwartych repozytoriach oraz portalach naukowych z podaniem źródła oraz identyfikatora DOI.

Autorzy, których teksty zostały przyjęte do publikacji, podpisują umowę o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do dzieła.

Czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat związanych z procedurą przesyłania i redagowania tekstów.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie