Data publikacji : 2017-04-04

Generatywność i jej przejawy w readaptacji społecznej skazanych

Krzysztof BielDział: Dział tematyczny

Abstrakt

Efektywność resocjalizacji skazanych jest ściśle powiązana z procesem readaptacji społecznej, czego efektem jest pełna reintegracja społeczna przestępców. Wiąże się to z nadaniem większego znaczenia uspołecznieniu procesu resocjalizacji i zmianą paradygmatu oddziaływań, od korekcji do rozwoju i wzmacniania aktywnego uczestnictwa jednostki w tworzeniu nowej tożsamości. W ostatnich latach wyraźniej wskazuje się na potrzebę wzmacniania generatywności w procesie readaptacji społecznej. Generatywność (życiodajność), najkrócej mówiąc, to troska o przyszłe pokolenia, ale może wyrażać się również poprzez troskę o siebie i przyszłość swoją i innych. Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie przydatności kategorii generatywności w procesie readaptacji społecznej. Teoretyczne i praktyczne aspekty wdrażania generatywności do procesu odstąpienia od przestępstwa są akcentowane. Mimo że nie wszystkie badania potwierdzają znaczenie generatywności w procesie readaptacji społecznej skazanych, autor zachęca do prowadzenia badań na gruncie polskim, których wyraźnie brakuje.

Słowa kluczowe

generatywność ; resocjalizacja ; readaptacja społeczna ; odstąpienie od przestępstwa ; zraniony uzdrowiciel


Szczegóły
Bibliografia
Statystyki
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Biel, K. (2017). Generatywność i jej przejawy w readaptacji społecznej skazanych. Forum Pedagogiczne, 7(1), 49-59. https://doi.org/10.21697/fp.2017.1.05

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Czasopismo „Forum Pedagogiczne” zapewnia bezpłatny dostęp do wszystkich opublikowanych tekstów zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Wszystkie teksty opublikowane na stronie czasopisma od tomu 10 numeru 1 z 2020 roku są udostępniane w ramach sublicencji Creative Commons. UZNANIE AUTORSTWA – NA TYCH SAMYCH WARUNKACH (BY-SA) 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Każdy użytkownik internetu może dzielić się utworem – kopiować i rozpowszechniać go na wszelkie sposoby w dowolnym celu, a także rozpowszechniać utwory zależne (opracowania powstałe w oparciu o utwór) jednak tylko na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2020 rokiem prawa autorskie są zastrzeżone.

Redakcja zachęca autorów do udostępniania opublikowanych artykułów w otwartych repozytoriach oraz portalach naukowych z podaniem źródła oraz identyfikatora DOI.

Autorzy, których teksty zostały przyjęte do publikacji, podpisują umowę o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do dzieła.

Czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat związanych z procedurą przesyłania i redagowania tekstów.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie