Krytyka kształcenia moralno-etycznego jako pozytywny moment wychowania człowieka w humanistycznej koncepcji Bogdana Suchodolskiego

Andrzej Sztylka

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/10.21697/fp.2016.2.14

Abstrakt


W wydanej w 1936 roku książce Wychowanie moralno-społeczne Bogdan Suchodolski poddaje głębokiej krytyce ideę i praktykę tradycyjnie prowadzonego wychowania w zakresie moralności. Rozwój społeczno-moralny dotyczy całej osobowości człowieka, która wzrasta i zmienia się przez całe życie. W związku z tym jej kształcenie ani nie może ograniczać się do jakiegoś „czasu nauki” w odróżnieniu od „czasu życia”, ani nie odbywa się w oderwaniu od przemian otoczenia jednostki, zarówno w wymiarze bliskim, jak i odległym. W tym kontekście Suchodolski wykazuje nieprzydatność kształcenia przygotowującego, podkreślając znaczenie wychowania uczestniczącego i reformującego. Tak więc wychowanie społeczno-moralne polegać winno na takim kształceniu osobowości, aby potrafiła ona osiągać samodzielność w samowychowaniu i poprzez rozwój umiejętności życia wewnętrznego, społecznego i kulturalnego. Odbywa się to nie intelektualistycznie, lecz integralnie, na mocy przewyższania poziomu dotychczasowego rozwoju przez miłość i twórczość w budowaniu wspólnoty. Decyduje o tym charakter pracy jednostki, prowadzący do wewnętrznego rozwoju osobowości i uspołeczniającego uczestnictwa w otaczającej rzeczywistości.

Słowa kluczowe


osobowość, wychowanie społeczno-moralne jako samowychowanie humanistyczne, miłość, praca ludzka, wymiana przeżyć, wspólnota poprzez twórcze uczestnictwo, selekcja i kontemplacja, wolność moralna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Suchodolski B. (1935), Nowy humanizm. „Miesięcznik Literatury i Sztuki”, nr 8, s. 232–240.

Suchodolski B. (1936). Wychowanie moralno-społeczne, Warszawa: Nasza Księgarnia – Spółka Akcyjna Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Suchodolski B. (1936a). Droga do kultury. „Polska Zbrojna”, nr 142. Opublikowany również w: B. Suchodolski (1947). Uspołecznienie kultury, s. 89–94

Suchodolski B. (1936b). O wielkości człowieka. „Polska Zbrojna”, nr 101. Opublikowany również w: B. Suchodolski (1947). Uspołecznienie kultury, s. 139–143.

Suchodolski B. (1937). Uspołecznienie kultury. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze „Rój”.

Suchodolski B. (1947a). Uspołecznienie kultury. Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski.

Suchodolski B. (1947b). O prawdzie. „Znak”, nr 4, s. 390–409

Suchodolski B. (1983). Wychowanie i strategia życia. Warszawa: WSiP.

Suchodolski B. (2005) O prawdzie. „Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja”, nr 1, s. 7–19

Znaniecki F. (2001). Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142