CZŁOWIEK JAKO PODMIOT PRACY W LABOREM EXERCENS JANA PAWŁA II

Adam Solak

Abstrakt


Artykuł podejmuje kwestię podmiotowości człowieka pracy. Zasadniczym materiałem bazowym dyskursu jest encyklika Jana Pawła II Laborem exercens. Podejmowane są tylko wybrane wątki z obszaru podmiotowości człowieka jako podmiotu pracy. Podmiotowość człowieka ukazana zostaje w aspekcie przedmiotowości pracy i jej celu. Praca zaś jako proces tranzytywny i intranzytywny.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gerlach R. (red.), Pedagogika pracy w perspektywie dyskursu o przyszłości, Bydgoszcz 2010.

Jan Paweł II, Laborem exercens, Rzym 1981.

Mysłek W., Jana Paweł II wobec kwestii społecznej, Warszawa 2008.

Solak A., Wychowanie chrześcijańskie i praca ludzka. Studium współzależności, Warszawa 2004.

Wołk Z., Kultura pracy, etyka i kariera zawodowa, Radom 2009.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142