Data publikacji : 2022-12-31

Potrzeba dialogiczności w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego

Adam SolakAbstrakt

Dialogiczność nauczyciela wychowania przedszkolnego stanowi pedagogiczny obszar do namysłu dla wielu autorów zajmujących się pedagogiką dialogu czy praktycznych badań na temat współpracy oraz komunikacji. Dialog stanowi fundament należytego i twórczego etosu nauczyciela wychowania przedszkolnego. Prezentowany artykuł ukazuje owo zagadnienie na płaszczyźnie: nauczyciel–uczeń, nauczyciel–rodzic, nauczyciel–nauczyciel oraz nauczyciel–środowisko wychowawcze. Te cztery obszary, w których obecny jest proces dialogu, są gwarantem nie tylko ładu społecznego, lecz przede wszystkim godnościowego i należytego rozwoju dziecka i właściwych relacji w środowisku przedszkolnym.

Słowa kluczowe:

dialog, nauczyciel, rodzic, przedszkole, środowisko wychowawczeSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

  pdf

Zasady cytowania

Solak, A. (2022). Potrzeba dialogiczności w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego. Forum Pedagogiczne, 12(2), 153–163. https://doi.org/10.21697/fp.2022.2.12

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Wydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 38 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP