UBÓSTWO RODZIN CZYNNIKIEM POWSTAWANIA TRUDNOŚCI W FUNKCJONOWANIU SZKOLNYM DZIECI

Barbara Maria Kałdon

Abstrakt


Problem ubóstwa jest zagadnieniem, którym interesują się różne dyscypliny naukowe, a także instytucje. Szczególnie obszar ten bliski jest pedagogice społecznej współpracującej z innymi dyscyplinami naukowymi. W artykule omówione zostaje fundamentalne środowisko wy¬chowawcze, jaką jest rodzina. W tym wypadku chodzi o sytuację rodziny ubogiej i jej sytuacja w kontekście trudności szkolnych dzieci.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Boczoń J., Toczyński W., Zielińska A., Ubóstwo jako zjawisko społeczne oraz przedmiot pracy socjalnej, [w:] T. Pilch, I. Lepalczyk (red.), Pedagogika społeczna, Warszawa 1995.

Jarosz M., Nierówności społeczne, Warszawa 1984.

Kawula S., Start społeczno-edukacyjny, [w:] D. Lalak, T. Pilch (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej, Warszawa 1999.

Kaliszewska M., Pedagogika dziecięcego talerza-aspekt teoretyczny, dydaktyczny i socjalny, [w:] S. Badora, R. Stojecka-Zuber (red.), Pedagogika wobec problemów opieki i resocjalizacji, Tarnobrzeg 2007.

Kowalak T., Kwestie ubóstwa (w) A. Rajkiewicz, T. Kowalak, E. Leś (red.), Polityka społeczna, Warszawa 1998.

Kurzynowski A., Polityka społeczna, Warszawa 2002.

Kukołowicz T., Rodzina wychowuje, Stalowa Wola 2001.

Kurowski P., Koszyki minimum socjalnego i minimum egzystencji – dotychczasowe podejście, „Polityka społeczna” 2004 nr 4.

Kulikowska B., Gdy szkoła sprawia trudności, „Nowe w szkole” 2003 nr 11.

Maciaszkowa J., Z teorii i praktyki pedagogiki opiekuńczej, Warszawa 1991.

Ostrihanska Z., Społeczne wsparcie dla rodzin zagrożonych, [w:] B. Kałdon (red.), Pomoc rodzinie dysfunkcyjnej, Stalowa Wola 2006.

Rymarz. T., Psychospołeczne aspekty funkcjonowania rodzin z problemem bezrobocia, [w:] S. Badora, R. Stojecka-Zuber (red.), Pedagogika wobec problemów opieki i resocjalizacji, Tarnobrzeg 2007.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142