Data publikacji : 2016-11-12

KRYZYSY W STAROŚCI W UJĘCIU PEDAGOGICZNYM

Bożena ZboinaBarbara Maria KałdonHalina KrólBarbara Bakalarz-KowalskaDział: Artykuły i rozprawy

Abstrakt

Artykuł dotyczy sytuacji trudnych (kryzysów), które występują wśród ludzi starszych. Zależą one od warunków wewnętrznych, osobowościowych, indywidualnych dla każdego człowieka oraz zewnętrznych, związanych ze stylem życia, oddziaływań społecznych. Jako sytuacje trudne przedstawiono stan samotności i osamotnienia, lęk przed śmiercią, okres przejścia na emeryturę i wiążącą się z tym utratę dotychczasowej roli społecznej, przymusową bezczynność, utratę kondycji fizycznej, chorobę, socjoekonomiczne warunki życia.

Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Zboina, B., Kałdon, B. M., Król, H., & Bakalarz-Kowalska, B. (2016). KRYZYSY W STAROŚCI W UJĘCIU PEDAGOGICZNYM. Forum Pedagogiczne, 2(1), 71-85. https://doi.org/10.21697/fp.2012.1.05

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Czasopismo „Forum Pedagogiczne” zapewnia bezpłatny dostęp do wszystkich opublikowanych tekstów zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Wszystkie teksty opublikowane na stronie czasopisma od tomu 10 numeru 1 z 2020 roku są udostępniane w ramach sublicencji Creative Commons. UZNANIE AUTORSTWA – NA TYCH SAMYCH WARUNKACH (BY-SA) 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Każdy użytkownik internetu może dzielić się utworem – kopiować i rozpowszechniać go na wszelkie sposoby w dowolnym celu, a także rozpowszechniać utwory zależne (opracowania powstałe w oparciu o utwór) jednak tylko na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2020 rokiem prawa autorskie są zastrzeżone.

Redakcja zachęca autorów do udostępniania opublikowanych artykułów w otwartych repozytoriach oraz portalach naukowych z podaniem źródła oraz identyfikatora DOI.

Autorzy, których teksty zostały przyjęte do publikacji, podpisują umowę o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do dzieła.

Czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat związanych z procedurą przesyłania i redagowania tekstów.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie