Opublikowane: 2016-11-12

HIPERTEKST – RÓŻNORODNOŚĆ ROZUMIENIA POJĘCIA

Jacek Zdzieborski
Forum Pedagogiczne
Dział: Debiuty
https://doi.org/10.21697/fp.2012.2.10

Abstrakt

Niniejszy artykuł podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czym jest hipertekst, z którym mamy do czynienia na co dzień dzięki technologiom cyfrowym. W tym celu autor dokonuje analizy wybranej literatury na temat hipertekstu i rozpatruje rozumienie pojęcia w odniesieniu do tekstu linearnego obecnego w książkach, do internetu, do cybertekstu, a także jako formę zarządzania wiedzą. Szczególne miejsce zostaje poświęcone badaniom G. Landowa, który od wielu lat zajmuje się tym zagadnieniem,
opisuje je i ukazuje jego wpływ na nową jakość czytania, a co za tym idzie, na dydaktykę, która dużo miejsca poświęca na pracę z tekstem (podręczniki). Kwestia wpływu na dydaktykę pozostała jedynie zasygnalizowana i niepogłębiona.
Hipertekst jest formą tekstu zapisanego w sposób nielinearny i swoją strukturą przypomina formę sieci, w której zasadniczą rolę odgrywa link, czyli łącznik pomiędzy węzłami, które stanowią bloki tekstowe, a także informacje zapisane w postaci audio-wizualnej. Przykładem hipertekstu jest internet, gdzie odnajdujemy podobną strukturę oraz wymienione elementy. Hipertekst odgrywa znaczącą rolę w organizacji wiedzy; dzięki obecności hiperłączy umożliwia szybkie wyszukanie i dotarcie do informacji, co ma szczególne znaczenie w przypadku dużej jej ilości, a co byłoby utrudnione w przypadku posługiwania się jedynie metodą linearną.
Powyższe opracowanie zachęca do pogłębienia tematu w celu zrozumienia wpływu hipertekstu na kształtowanie się kultury.

Słowa kluczowe:

hipertekst, czytanie, pedagogika

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Zdzieborski, J. (2016). HIPERTEKST – RÓŻNORODNOŚĆ ROZUMIENIA POJĘCIA. Forum Pedagogiczne, 2(2), 189–208. https://doi.org/10.21697/fp.2012.2.10

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.