KIEDY INNY JEST SWÓJ? RELACJE MIĘDZYOSOBOWE PODSTAWĄ WIELOKULTUROWOŚCI. KILKA UWAG W ŚWIETLE REALISTYCZNEJ FILOZOFII KLASYCZNEJ

Maria Boużyk

Abstrakt


W artykule autorka stara się pokazać, że podstawą wielokulturowości są relacje międzyosobowe. Swoje uwagi formułuje w oparciu o realistyczną filozofię klasyczną: teorię osoby i kultury. Jej rozważania mieszczą się w szeroko definiowanym nurcie personalizmu chrześcijańskiego Autorka zauważa, że współczesna cywilizacja z jednej strony bardzo zbliża kultury, społeczności i ludzi, a z drugiej „mocniej” stawia nas przed problemem przyjęcia ich inności, np. religijnej, etnicznej, narodowej. „Inny jest dla mnie nieznanym”. Sytuacja ta emocjonalnie może rodzić poczucie obcości, wrogości, izolacji. Tymczasem w filozoficznej refleksji okazuje się, że w rozpoznaniu osobowej tożsamości Innego tkwi źródło utwierdzenia mojej tożsamości, a rozumienie siebie i afirmacja tego, kim jestem, otwiera człowieka na nowe bogactwo drugiego człowieka, na inność kultur czy narodów.

Słowa kluczowe


wielokulturowość, chrześcijaństwo, osoba, wartości osobowe, godność człowieka, miłość, metafizyka, personalizm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bronk A., Majdański S., hasło „filozofia klasyczna”, [w:] Leksykon filozofii klasycznej, red. J. Herbut, TN KUL, Lublin 1997, s. 223–225.

Dec I., Personalizm czy personalizmy?, „Zadania współczesnej metafizyki”, 3/4(2002), s. 47–66.

Encyklika Fides et ratio, 23.

Gogacz M., Elementarz metafizyki, ATK, Warszawa 1987, s. 102–103.

Gudaniec A., Jednocząca siła miłości, [w:] Wierność rzeczywistości, red. Z.J. Zdybicka, A. Maryniarczyk, P. Jaroszyński [i inni], PTTA, Lublin 2001, s. 280–281.

Jan Paweł II, Społeczeństwo oczekuje od swoich uniwersytetów ugruntowania podmiotowości, Lublin, 9.06.1987.

Kamiński S., Jak filozofować?, TN KUL, Lublin 1989, s. 269–270.

Krapiec M. A., Metafizyka, TN KUL, Lublin 1978, s. 478-484.

Krapiec M. A., Byt i istota, RW KUL, Lublin 1994, s. 135–150.

Krapiec M. A., Realizm ludzkiego poznania, RW KUL, Lublin 1995, s. 369–370.

Krąpiec M. A., Byt materialny żyjący: niektóre aspekty filozofii przyrody, [w:] Wprowadzenie do filozofii, red. M.A. Krąpiec, S. Kamiński, Z.J. Zdybicka, RW KUL, Lublin 1996, s. 229–268.

Krapiec M. A., Człowiek jako osoba, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2005, s. 258–262.

Nedoncelle M., Wartość miłości i przyjaźni, tłum. K. Bukowski, Wyd. M, Kraków 1993, s. 31–95.

Św. Tomasz z Akwinu, De Caritate. O miłości nadprzyrodzonej, tłum. J. Ruszczyński, Wydaw. Świętego Tomasza z Akwinu, Warszawa 1994.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142