Nr 1 (2019)

Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Spis treści

Od redakcji

Od redakcji
Edyta Wolter, Dariusz Stępkowski

Dział tematyczny

Dziedzictwo oraz bilans praktyki i myśli pedagogicznej w Drugiej Rzeczypospolitej
Krzysztof Jakubiak, Wiesław Jamrożek
Nauczyciel w początkach niepodległej Polski. „Szkoła Powszechna” o przymiotach, obowiązkach i profesjonalizacji wychowawców młodego pokolenia
Iwonna Michalska
W trosce o szkołę z opieką lekarską. Wskazania higieniczno-pedagogiczne Adolfa Klęska w przekazie „Przyjaciela Szkoły” (1922–1936)
Grzegorz Michalski
Kształcenie specjalne w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce. Twórczynie pedagogiki specjalnej
Jacek Kulbaka
Myśl i praktyka tyflopedagogiczna Matki Elżbiety – Róży Czackiej
Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz, Marzena Dycht
Pedagogiczne inspiracje Henryka Ruszczyca w teorii i praktyce wychowania osób niewidomych
Marzena Dycht
Uwarunkowania funkcjonowania drużyny harcerskiej na terenie gimnazjum salezjańskiego w Sokołowie Podlaskim w okresie Drugiej Rzeczypospolitej
Marek Jurczyszyn
Teoretyczne podstawy wychowania państwowego w Polsce okresu międzywojennego (zarys problematyki)
Elżbieta Magiera
Organizacja Pracy Obywatelskiej Młodzieży „Straż Przednia” (1932–1939) jako szkoła formacji propaństwowej
Joanna Król
Antoni Bolesław Dobrowolski o związkach oświaty z nauką – w kontekście dyskusji na temat organizacji i rozwoju nauki w niepodległej Polsce
Jan Piskurewicz
Ochrona przyrody ojczystej w Drugiej Rzeczypospolitej – edukacyjne implikacje miesięcznika „Przyroda i Technika”
Edyta Wolter

Artykuły i rozprawy

Jana Patočki doświadczenie „jedności pierwotnego świata” jako przesłanka myślenia i działania pedagogicznego – rekonstrukcje (część pierwsza)
Jarosław Gara

Colloquia

Ontological Freedom in Jan Patočka’s “Natural World as a Philosophical Problem” with Regard to Husserl’s Phenomenology
David Rybák
The Life of the Shaken
Zuzana Svobodová
Reclaiming a Dwelling Place: How a German History Learning Community Handles Traumatic Memories of Shoah Witnesses
Katalin Eszter Morgan
Thinking without Heidegger?
Kai Horsthemke
Sexual Addiction: Terminology, Etiology, Phenomenology and Diagnostics
Iryna Kurlak
Teaching English with Insta.Ling Online Platform: Case Study in Higher Education Level
Artur Baranowski

Recenzje

„Świat naturalny” jako źródłowa struktura i otwarty horyzont „egzystencjalnych ruchów” ludzkiego życia
Jarosław Gara

Kronika

“Evaluation of Humanistic Competencies Developed in the Pedagogical Majors in a Comparative Perspective”: Project Overview
Maria Boużyk
Sprawozdanie z drugiego spotkania międzynarodowej grupy badaczy zajmujących się edukacją moralno-etyczną, Berlin 21–23 lutego 2019 roku
Dariusz Stępkowski, Joanna Pękala