Nr 1 (2019)

Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Spis treści

Od redakcji

Od redakcji PDF
Edyta Wolter, Dariusz Stępkowski 11-16

Dział tematyczny

Dziedzictwo oraz bilans praktyki i myśli pedagogicznej w Drugiej Rzeczypospolitej PDF
Krzysztof Jakubiak, Wiesław Jamrożek 17-31
Nauczyciel w początkach niepodległej Polski. „Szkoła Powszechna” o przymiotach, obowiązkach i profesjonalizacji wychowawców młodego pokolenia PDF
Iwonna Michalska 33-44
W trosce o szkołę z opieką lekarską. Wskazania higieniczno-pedagogiczne Adolfa Klęska w przekazie „Przyjaciela Szkoły” (1922–1936) PDF
Grzegorz Michalski 45-56
Kształcenie specjalne w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce. Twórczynie pedagogiki specjalnej PDF
Jacek Kulbaka 57-75
Myśl i praktyka tyflopedagogiczna Matki Elżbiety – Róży Czackiej PDF
Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz, Marzena Dycht 77-92
Pedagogiczne inspiracje Henryka Ruszczyca w teorii i praktyce wychowania osób niewidomych PDF
Marzena Dycht 93-112
Uwarunkowania funkcjonowania drużyny harcerskiej na terenie gimnazjum salezjańskiego w Sokołowie Podlaskim w okresie Drugiej Rzeczypospolitej PDF
Marek Jurczyszyn 113-124
Teoretyczne podstawy wychowania państwowego w Polsce okresu międzywojennego (zarys problematyki) PDF
Elżbieta Magiera 125-137
Organizacja Pracy Obywatelskiej Młodzieży „Straż Przednia” (1932–1939) jako szkoła formacji propaństwowej PDF
Joanna Król 139-154
Antoni Bolesław Dobrowolski o związkach oświaty z nauką – w kontekście dyskusji na temat organizacji i rozwoju nauki w niepodległej Polsce PDF
Jan Piskurewicz 155-166
Ochrona przyrody ojczystej w Drugiej Rzeczypospolitej – edukacyjne implikacje miesięcznika „Przyroda i Technika” PDF
Edyta Wolter 167-180

Artykuły i rozprawy

Jana Patočki doświadczenie „jedności pierwotnego świata” jako przesłanka myślenia i działania pedagogicznego – rekonstrukcje (część pierwsza) PDF
Jarosław Gara 181-202

Colloquia

Ontological Freedom in Jan Patočka’s “Natural World as a Philosophical Problem” with Regard to Husserl’s Phenomenology PDF (English)
David Rybák 203-212
The Life of the Shaken PDF (English)
Zuzana Svobodová 213-223
Reclaiming a Dwelling Place: How a German History Learning Community Handles Traumatic Memories of Shoah Witnesses PDF (English)
Katalin Eszter Morgan 225-243
Thinking without Heidegger? PDF (English)
Kai Horsthemke 245-256
Sexual Addiction: Terminology, Etiology, Phenomenology and Diagnostics PDF (English)
Iryna Kurlak 257-268
Teaching English with Insta.Ling Online Platform: Case Study in Higher Education Level PDF (English)
Artur Baranowski 269-287

Recenzje

„Świat naturalny” jako źródłowa struktura i otwarty horyzont „egzystencjalnych ruchów” ludzkiego życia PDF
Jarosław Gara 289-294

Kronika

“Evaluation of Humanistic Competencies Developed in the Pedagogical Majors in a Comparative Perspective”: Project Overview PDF (English)
Maria Boużyk 295-301
Sprawozdanie z drugiego spotkania międzynarodowej grupy badaczy zajmujących się edukacją moralno-etyczną, Berlin 21–23 lutego 2019 roku PDF
Dariusz Stępkowski, Joanna Pękala 303-308