Nr 1 (2013)

Spis treści

Od redakcji

Od redakacji PDF
Dariusz Stępkowski 11-13

Artykuły i rozprawy

MIĘDZY WIELOŚCIĄ RELIGII A JEDNOŚCIĄ PAŃSTWA. DIALOG RELIGIJNO-KULTUROWY W DZIEJACH I RZECZYPOSPOLITEJ PDF
Edward Gigilewicz 15-30
KIEDY INNY JEST SWÓJ? RELACJE MIĘDZYOSOBOWE PODSTAWĄ WIELOKULTUROWOŚCI. KILKA UWAG W ŚWIETLE REALISTYCZNEJ FILOZOFII KLASYCZNEJ PDF
Maria Boużyk 31-58
POLSKA I CZESKA FILOZOFIA WYCHOWANIA. PRÓBA ANALIZY Z PERSPEKTYWY INSTYTUCJONALNEJ I HISTORYCZNEJ PDF
Sebastian Taboł 59-83

Colloquia

Przygotowanie nauczycieli do organizowania procesu kształcenia w pedagogice herbartowskiej PDF (Русский)
Надежда Орестовна Федчишин 85-105
Stygmatyzacja byłych więźniów jako skutek procesu społecznej readaptacji PDF (English)
Anna Halina Fidelus 107-135

Debiuty

WYBRANE ASPEKTY EDUKACJI MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE PDF
Bartosz Koziński 137-157

Recenzje

Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów, red. A. Dudak, K. Klimkowska, A. Różański, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012, ss. 286 PDF
Beata Krajewska 159-166
Eugeniusz Sakowicz, Uniwersytet katolicki. Teksty – bibliografia – dokumenty, Polihymia, Lublin 2012, ss. 173 PDF
Stanisław Chrobak 167-169

Kronika

Kazimierz Franczak (1961-2013) – salezjanin, psycholog i nauczyciel akademicki PDF
Stanisław Chrobak 171-181
SPOTKANIE ŻAŁOBNE: NAUKOWCY, PRZYJACIELE I STUDENCI DYSKUTUJĄ I WSPOMINAJĄ… IN MEMORIAM KS. DR. KAZIMIERZA FRANCZAKA (Warszawa, 7 marca 2013 r.) PDF
Aneta Domżalska, Joanna Bernasiewicz 183-184
ŻYCIE PO ŻYCIU PDF
Krystyna Ostrowska 185-192
DIALOG MIĘDZYKULTUROWY I MIĘDZYRELIGIJNY W SZKOLE. NA MARGINESIE OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ PEDAGOGIKA – KULTURA – DIALOG. MIĘDZY NEGACJĄ A AFIRMACJĄ (Warszawa, 2-3 grudnia 2010 r.) PDF
Eugeniusz Sakowicz 193-199
PRZYGOTOWANIE DO PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ – W OPARCIU O ZAŁOŻENIA I REALIZACJĘ PROJEKTU LEONARDO DA VINCI NAVIGUIDE PDF
Dorota Nawrat 201-210

Sprawozdania

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ÚLOHA OSOBNOSTÍ A INSTITUCÍ V ROZVOJI VZDĚLANOSTI V EVROPSKÉM KONTEXTU (PREZENTACE ŠKOLSTVÍ A VZDĚLANOSTI) (Praga, 25-26 października 2012 r.) PDF
Dariusz Stępkowski 211-213
VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA ALTERNATYWNA – DYLEMATY TEORII I PRAKTYKI (Warszawa, 19-21 października 2012 r.) PDF
Dariusz Stępkowski 215-217