Data publikacji : 2020-01-16

Ethical and Moral Arguments. Insights into a Validation Study of the ETiK-Test

Dział: Colloquia

Abstrakt

Prezentowany artykuł dotyczy wzorców etyczno-moralnych uobecniających się w argumentacjach uczniów wypełniających test ETiK. Główne pytanie dotyczy tego, czy odpowiedzi uczniów korelują z teoretycznymi rozważaniami konstruktorów tego testu. Jak wiadomo, test ETiK ma umożliwiać mierzenie kompetencji etyczno-moralnych uczniów na podstawie wiedzy etycznej uzyskanej przez nich na lekcjach etyki. Najpierw omówiono teoretyczną koncepcję testu ETiK. Następnie autor przedstawia empiryczną metodę jakościową, którą zastosował w badaniu walidacyjnym. Na dwóch przykładach wyjaśnia procedurę badawczą. Po czym dokonuje przeglądu sposobów uzasadniania i form argumentacyjnych zastosowanych przez uczniów w odpowiedziach. W badaniu wykazano, że główne założenia teoretyczne przyświecające twórcom testu ETiK odzwierciedlają się w przemyśliwaniach uczniów. Dla niektórych jednak form argumentacyjnych nie da się wskazać odpowiedników w koncepcji testu. Wskutek tego może się zdarzyć, że nieprawidłowe rozumowania moralne mogą być źródłem poprawnych odpowiedzi testowych i vice versa– prawidłowe rozumowania błędnych odpowiedzi.

Słowa kluczowe

kompetencje etyczno-moralne; test ETiK; walidacja kontekstualna; edukacja moralna


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Czasopismo „Forum Pedagogiczne” zapewnia bezpłatny dostęp do wszystkich opublikowanych tekstów zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Wszystkie teksty opublikowane na stronie czasopisma od tomu 10 numeru 1 z 2020 roku są udostępniane w ramach sublicencji Creative Commons. UZNANIE AUTORSTWA – NA TYCH SAMYCH WARUNKACH (BY-SA) 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Każdy użytkownik internetu może dzielić się utworem – kopiować i rozpowszechniać go na wszelkie sposoby w dowolnym celu, a także rozpowszechniać utwory zależne (opracowania powstałe w oparciu o utwór) jednak tylko na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2020 rokiem prawa autorskie są zastrzeżone.

Redakcja zachęca autorów do udostępniania opublikowanych artykułów w otwartych repozytoriach oraz portalach naukowych z podaniem źródła oraz identyfikatora DOI.

Autorzy, których teksty zostały przyjęte do publikacji, podpisują umowę o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do dzieła.

Czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat związanych z procedurą przesyłania i redagowania tekstów.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie