Opublikowane: 2016-11-15

„Grzeczne dziewczynki i nieznośne chłopaki”. Agresja a gender – różnice, współzależność i konsekwencje

Justyna Tomczyk
Forum Pedagogiczne
Dział: Colloquia
https://doi.org/10.21697/fp.2014.2.08

Abstrakt

Artykuł dotyczy związku między agresją a płcią, ze szczególnym uwzględnieniem różnic płciowych w przejawianiu agresji oraz skłonności do zachowań przemocowych. Od co najmniej kilku lat badacze zajmujący się problematyką płci w społeczeństwie zwracają uwagę, że społeczne funkcjonowanie człowieka (zajmowane pozycje, pełnione role, osiągane statusy) jest zdeterminowane przez przynależność do którejś z płci. Różnice płciowe kształtują odmienne modele zachowań, działań oraz interakcji wśród kobiet i mężczyzn. Konsekwencją tych różnic są odmienne potrzeby, interesy, systemy komunikacji i ekspresji, style rozwiązywania problemów czy konfliktów, sposoby radzenia sobie ze stresem. Kobiecość i męskość stanowią binarne, opozycyjne wobec siebie, konstrukcje społeczno-kulturowe, czego odzwierciedleniem są różnice w ujawnianiu lub rozładowaniu agresji.

Słowa kluczowe:

płeć społeczno-kulturowa, socjalizacja, agresja

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Tomczyk, J. (2016). „Grzeczne dziewczynki i nieznośne chłopaki”. Agresja a gender – różnice, współzależność i konsekwencje. Forum Pedagogiczne, 4(2), 93–103. https://doi.org/10.21697/fp.2014.2.08

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.