Data publikacji : 2016-11-19

Łańcuch wartości w sektorze edukacji zilustrowany przykładem systemu VCC (Vocational Competence Certificate)

Bartosz SobotkaDział: Colloquia

Abstrakt

Artykuł przedstawia model łańcucha wartości dodanej w sektorze edukacji na przykładzie systemu VCC (Vocational Competence Certificate), która łączy podmioty sektora edukacji formalnej i pozaformalnej z podmiotami rynku pracy. W pierwszej części pracy prezentowana jest sama koncepcja VCC jako system walidacji efektów kształcenia dostosowany do potrzeb pracodawców oraz zasady ją konstytuujące. W drugiej części natomiast dokonuje się próby budowy modelu łańcucha wartości w oparciu o zmodyfikowany model Hans Jørn Hansena, a także dokonuje się analizy procesów w nim zachodzących w aspekcie generowania możliwej wartości dodanej.

Słowa kluczowe

edukacja ustawiczna ; walidacja kompetencji ; efekt nauczania ; edukacja zawodowa


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Test


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie