Data publikacji : 2020-05-11

Kierunki zmian samooceny uczniów o zróżnicowanych doświadczeniach edukacyjnych

Dział: Dział tematyczny

Abstrakt

Artykuł ma formę raportu z badań dotyczących dynamiki samooceny uczniów na przełomie edukacji wczesnoszkolnej i przedmiotowej. Badania miały na celu uchwycenie kierunków zmian samooceny uczniów wchodzących w przestrzeń nowych doświadczeń edukacyjnych związanych z podjęciem roli ucznia klasy IV. Zbadano samoocenę uczniów pod koniec klasy III i na początku klasy IV. Założono, że trudności, jakich doświadcza dziecko wstępujące w progi edukacji przedmiotowej, mogą stanowić źródło niekorzystnych napięć, strachu i lęku, co może objawiać się w zaniżonej samoocenie i obniżonym nastroju. Próbę badawczą stanowili uczniowie o zróżnicowanych doświadczeniach szkolnych wynikających z odmiennych strategii pracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Przyjęto, że zróżnicowane doświadczenia edukacyjne wyniesione z dotychczasowej edukacji mogą odmiennie wpływać na psychospołeczne funkcjonowanie uczniów na kolejnych szczeblach edukacji.

Słowa kluczowe

samoocena; strategie kształcenia; edukacja wczesnoszkolna; edukacja przedmiotowa; adaptacja


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Test


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie