Opublikowane: 2020-07-18

Na uchodźczej ścieżce.

Doświadczenie przymusowej migracji w procesie edukacji formalnej

Anna Młynarczuk-Sokołowska
Forum Pedagogiczne
Dział: Artykuły i rozprawy
https://doi.org/10.21697/fp.2020.2.11

Abstrakt

Tekst poświęcony jest wybranym zagadnieniom szkolnego funkcjonowania dzieci z doświadczeniem uchodźstwa. Analizy podjęte w artykule ukazują dylematy i trudności towarzyszące procesom edukacji i integracji w nowym kraju pobytu w świetle literatury przedmiotu oraz narracji autobiograficznych uczniów z wybranych polskich szkół. Tekst składa się z dwu komplementarnych części. Pierwsza poświęcona jest analizie głównych problemów dotyczących formalnej edukacji dzieci ze środowisk uchodźczych. Druga prezentuje następujące po sobie fazy stawania się uchodźcą na tle doświadczeń autobiograficznych dzieci (zobrazowanych za pomocą fragmentów wywiadów narracyjnych). Artykuł może być przydatny wszystkim zainteresowanym problematyką edukacji przymusowych migrantów zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.

Słowa kluczowe:

uczniowie ze środowisk uchodźczych, doświadczenia autobiograficzne, edukacja formalna

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Młynarczuk-Sokołowska, A. (2020). Na uchodźczej ścieżce.: Doświadczenie przymusowej migracji w procesie edukacji formalnej. Forum Pedagogiczne, 10(2), 147–163. https://doi.org/10.21697/fp.2020.2.11

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.