Data publikacji : 2020-07-18

Na uchodźczej ścieżce.

Anna Młynarczuk-Sokołowska

https://orcid.org/0000-0002-3355-0098

Dział: Artykuły i rozprawy

Doświadczenie przymusowej migracji w procesie edukacji formalnej

Abstrakt

Tekst poświęcony jest wybranym zagadnieniom szkolnego funkcjonowania dzieci z doświadczeniem uchodźstwa. Analizy podjęte w artykule ukazują dylematy i trudności towarzyszące procesom edukacji i integracji w nowym kraju pobytu w świetle literatury przedmiotu oraz narracji autobiograficznych uczniów z wybranych polskich szkół. Tekst składa się z dwu komplementarnych części. Pierwsza poświęcona jest analizie głównych problemów dotyczących formalnej edukacji dzieci ze środowisk uchodźczych. Druga prezentuje następujące po sobie fazy stawania się uchodźcą na tle doświadczeń autobiograficznych dzieci (zobrazowanych za pomocą fragmentów wywiadów narracyjnych). Artykuł może być przydatny wszystkim zainteresowanym problematyką edukacji przymusowych migrantów zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.

Słowa kluczowe

uczniowie ze środowisk uchodźczych ; doświadczenia autobiograficzne ; edukacja formalna


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki


Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Test


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie