Data publikacji : 2019-06-08

Forma zawarcia małżeństwa mieszanego

HENRYK STAWNIAKDział: Rozprawy i Artykuły

Abstrakt

Artykuł jest próbą pokazania formy zawarcia małżeństwa mieszanego w kontekście zmian w kanonicznym prawie małżeńskim i możliwości dyspensowania od formy. Przybliża się też nowy §3 kan. 1108 KPK w łączności z kan.1127 i uzasadnia, dlaczego tylko kapłan może asystować i błogosławić związek małżeński, gdy jedna strona przynależy do Wspólnoty wschodniej, wykluczając diakona i osobę świecką oraz zwraca się uwagę na podmioty mogące udzielić dyspensy. Wyjaśnia się również znaczenie nowego §3 kan. 1116 w formie nadzwyczajnej zawierania małżeństwa przy poszerzonych uprawnieniach katolickiego ordynariusza miejsca. W końcowej części podejmuje się kwestie waloru prawnego i funkcji formy zawarcia małżeństwa w kontekście aktu formalnego wystąpienia z Kościoła.

Słowa kluczowe

Małżeństwo mieszane ; dyspensowanie od formy ; zmiana prawa ; De Concordia inter Codice ; Omnium in mentem ; formalny akt wystąpienia z Kościoła ; walor formy kanonicznej


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

STAWNIAK, H. (2019). Forma zawarcia małżeństwa mieszanego . Prawo Kanoniczne, 62(2), 99-132. https://doi.org/10.21697/pk.2019.62.2.05

Wskaźniki altmetryczne


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie