Saeculum Christianum jest pismem związanym z Instytutem Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest czasopismem naukowym, publikującym materiały z zakresu historii. Jego struktura obejmuje: rozprawy i artykuły, materiały źródłowe, sprawozdania i komunikaty, recenzje i wspomnienia pośmiertne. Przyjmowane są teksty w następujących językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim i włoskim. Redakcja przyjmuje do druku teksty dotychczas nie publikowane. Nadesłane teksty są dopuszczane do druku na podstawie dwóch pozytywnych recenzji. Nad właściwym poziomem merytorycznym i edytorskim czuwa redakcja a także rada naukowa oraz zespół recenzencki. Przed skierowaniem do druku materiały poddawane są korekcie edytorskiej oraz językowej. Redakcja zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania do druku artykułu, również w przypadku jego pozytywnej recenzji.

Czytaj więcej

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo Crossref Similarity Check logo
 • BazHum-Czasopisma humanistyczne i społeczne
 • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
 • Crossref
 • DOAJ
 • ERIH Plus-European Reference Index for the Humanities and Social Sciences
 • Index Copernicus
 • Library of Sience
 • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
 • Most Wiedzy (Open Research Data)
 • ROAD: Directory of Open Access Scholarly Resources
 • Sherpa RoMEO
 • WorldCat
Dyscypliny:
 • historia
 • archeologia
 • historia sztuki
MEiN 100 (2023)
Dla autorów

Czy jesteś zainteresowany wysłaniem zgłoszenia do tego czasopisma? Polecamy, abyś zapoznał się z O czasopiśmie zasadami obowiązującymi w tym czasopiśmie, a także ze wskazówkami dla autora. Autorzy muszą zarejestrować się do czasopisma zanim wyślą zgłoszenie lub zalogować się i rozpocząć pięciostopniowy proces.

Dla recenzentów

Czy są Państwo zainteresowani recenzowaniem tekstów w tym czasopiśmie?
Rekomendujemy zapoznanie się z zawartością strony O czasopiśmie, na której zamieszczone są niezbędne informacje.
Następnie prosimy o rejestrację na stronie czasopisma. W formularzu rejestracyjnym prosimy o zaznaczenie opcji: "Tak, wyślij prośbę o nadanie roli: Recenzent".
Jeżeli posiadają już Państwo konto użytkownika w tym systemie - w edycji swojego profilu można rozszerzyć uprawnienia o funkcję: recenzent.
Prośba o sporządzenie recenzji konkretnego artykułu zostanie wysłana do Państwa drogą mailową.

Usługi indeksowania
Logo BazHum
Logo CEJSH
Logo CEJSH
Logo DOAJ
Logo SHERPA
Logo ROAD

Ogłoszenia

Saeculum Christianum otrzymało wsparcie Ministerstwa Edukacji i Nauki

2023-06-14

Plakat Redakcja „Saeculum Christianum. Pismo Historyczne” z radością informuje, że Czasopismo zostało dofinansowanie ze środków budżetu państwa przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój Czasopism Naukowych”. Kwota dofinansowania wynosi 58 000 zł.

 

Czytaj więcej

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.