Saeculum Christianum jest pismem związanym z Instytutem Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest czasopismem naukowym, publikującym materiały z zakresu historii. Jego struktura obejmuje: rozprawy i artykuły, materiały źródłowe, sprawozdania i komunikaty, recenzje i wspomnienia pośmiertne. Przyjmowane są teksty w następujących językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim i włoskim. Redakcja przyjmuje do druku teksty dotychczas nie publikowane. Nadesłane teksty są dopuszczane do druku na podstawie dwóch pozytywnych recenzji. Nad właściwym poziomem merytorycznym i edytorskim czuwa redakcja a także rada naukowa oraz zespół recenzencki. Przed skierowaniem do druku materiały poddawane są korekcie edytorskiej oraz językowej. Redakcja zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania do druku artykułu, również w przypadku jego pozytywnej recenzji.

Czytaj więcej

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo Crossref Similarity Check logo
 • BazHum-Czasopisma humanistyczne i społeczne
 • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
 • Crossref
 • DOAJ
 • ERIH Plus-European Reference Index for the Humanities and Social Sciences
 • Index Copernicus
 • Library of Sience
 • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
 • Most Wiedzy (Open Research Data)
 • ROAD: Directory of Open Access Scholarly Resources
 • Sherpa RoMEO
Dyscypliny:
 • historia
 • archeologia
 • historia sztuki
MEiN 140 (2023)
Dla autorów

Interested in submitting to this journal? We recommend that you review the About the Journal page for the journal's section policies, as well as the Author Guidelines. Authors need to register with the journal prior to submitting or, if already registered, can simply log in and begin the five-step process.

Dla recenzentów

Are you interested in reviewing texts in this journal? We recommend familiarizing yourself with the content of the 'About the Journal' page, where necessary information is provided. Then, please register on the journal's website. In the registration form, please select the option: 'Yes, send a request to grant the role: Reviewer'. If you already have a user account in this system, you can expand your permissions to include the role of a reviewer in the editing of your profile. A request to review a specific article will be sent to you via email.

Usługi indeksowania
Logo BazHum
Logo CEJSH
Logo CEJSH
Logo DOAJ
Logo SHERPA
Logo ROAD

Ogłoszenia

Saeculum Christianum otrzymało wsparcie Ministerstwa Edukacji i Nauki

2023-06-14

Plakat Redakcja „Saeculum Christianum. Pismo Historyczne” z radością informuje, że Czasopismo zostało dofinansowanie ze środków budżetu państwa przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój Czasopism Naukowych”. Kwota dofinansowania wynosi 58 000 zł.

 

Czytaj więcej

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.