Aktualny numer

Saeculum Christianum jest pismem związanym z Instytutem Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest czasopismem naukowym, publikującym materiały z zakresu historii. Jego struktura obejmuje: rozprawy i artykuły, materiały źródłowe, sprawozdania i komunikaty, recenzje i wspomnienia pośmiertne. Przyjmowane są teksty w następujących językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim i włoskim. Redakcja przyjmuje do druku teksty dotychczas nie publikowane. Nadesłane teksty są dopuszczane do druku na podstawie dwóch pozytywnych recenzji. Nad właściwym poziomem merytorycznym i edytorskim czuwa redakcja a także rada naukowa oraz zespół recenzencki. Przed skierowaniem do druku materiały poddawane są korekcie edytorskiej oraz językowej. Redakcja zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania do druku artykułu, również w przypadku jego pozytywnej recenzji.

Wydawca
WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
ISSN:
1232-1575
eISSN:
2720-0515
DOI:
10.21697/sc

ROAD

Licencja CC

 • BazHum-Czasopisma humanistyczne i społeczne
 • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
 • Crossref
 • DOAJ
 • ERIH Plus-European Reference Index for the Humanities and Social Sciences
 • Index Copernicus
 • Library of Sience
 • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
 • Most Wiedzy (Open Research Data)
 • ROAD: Directory of Open Access Scholarly Resources
 • Sherpa RoMEO
Dyscypliny:
 • historia
 • archeologia
 • historia sztuki
MEiN 140 (2023)

Ogłoszenia

Saeculum Christianum otrzymało wsparcie Ministerstwa Edukacji i Nauki

2023-06-14

Plakat Redakcja „Saeculum Christianum. Pismo Historyczne” z radością informuje, że Czasopismo zostało dofinansowanie ze środków budżetu państwa przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój Czasopism Naukowych”. Kwota dofinansowania wynosi 58 000 zł.

 

Czytaj więcej

Wydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 38 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP