Opublikowane: 2023-12-31

Źródła do badań życia codziennego duchowieństwa parafialnego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Artur Karpacz , Urszula Kicińska , Stanisław Witecki
Saeculum Christianum
Dział: Rozprawy i Artykuły
https://doi.org/10.21697/sc.2023.30.2.11

Abstrakt

Badania nad duchowieństwem parafialnym mają długą tradycję, ale dotychczas poświęcono niewiele uwagi życiu codziennemu księży, rozumianemu jako powtarzalne, regularne i rutynowe praktyki i doświadczenia. Celem niniejszego artykułu jest omówienie dostępności i zawartości materiałów dotyczących tego tematu oraz zachęcenie historyków do dzielenia się informacjami na temat wszelkich źródłowych śladów życia plebanów i wikariuszy. Omówione zostały źródła narracyjne (egodokumenty i literatura piękna), źródła kościelne (dokumentacja sądowa, testamenty, protokoły wizytacji biskupich i dziekańskich, akta kongregacji dekanalnych, inwentarze dóbr, księgi wpisów, metryki i kroniki parafialne) oraz źródła proweniencji świeckiej (korespondencja, supliki, akta fundacyjne, testamenty oraz rachunki).

Słowa kluczowe:

duchowieństwo parafialne, plebani, źródła, egodokumenty, życie codzienne

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Karpacz, A., Kicińska, U., & Witecki, S. (2023). Źródła do badań życia codziennego duchowieństwa parafialnego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Saeculum Christianum, 2(30), 147–165. https://doi.org/10.21697/sc.2023.30.2.11

Cited by / Share

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.