The East India Company and the pirates of the Persian Gulf from the first punitive expedition to the signing of the General Maritime Treaty

Andrzej Pierzchała

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/sc.2015.22.17

Abstrakt


Mimo iż Royal Navy dominowała nad prawie wszystkimi morzami świata, nawet ona nie mogła być obecna wszędzie. Okręty Kompanii handlowych, jak i uzbrojone statki kupieckie nie raz musiały samodzielnie dbać o swoje bezpieczeństwo, Kompania Wschodnioindyjska zaś nie raz prowadzić samodzielną politykę wykraczającą poza obszar subkontynentu. W ciągu pierwszych dekad dziewiętnastego wieku największym problemem poza Indiami okazała się Zatoka Perska – źródło licznych dochodów i jeszcze większych trosk, usunięcie których okazało się kosztowne i długie. Kłopotliwym kampaniom morskim i lądowym – a po prawdzie w znacznej mierze ekspedycjom karnym – kres położył dopiero traktat wymuszony w 1820 roku, zaś okres przed nim i sposób jego zawarcia opisuje niniejszy artykuł. 


Słowa kluczowe


Kompania Wschodnioindyjska; Wybrzeże Piratów; Zatoka Perska; XIX wiek; operacje morskie

Pełny tekst:

PDF (English)

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.