Napoleońska epepeja polskich żołnierzy w twórczości Juliusza Kossaka

Oleg W. Szeremietiew

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/sc.2017.24.20

Abstrakt


In this article, the work of the outstanding Polish battle painter and the illustrator of 2-nd half XIX century J. Kossak (the founder of an art dynasty), devoted to Napoleonic Wars are considered. Many of pictures and water colors of the artist show the Polish soldiers – participants of the Epopee. In them were reflected not only the art work and research of the
master, his vision of the past, but also national – patriotic idea of revival of Poland.


Słowa kluczowe


Julius Kossak, military art, military uniform, Napoleonic wars

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Haythornthwaite P., Austrian army of the Napoleonic wars (2) Cavalry, London 1986.

Haythornthwaite P., Chappel M., Uniforms of the Peninsular wars, 1807 – 1814, London 1995.

Hofschroer P., Prussian cavalry of The Napoleonic Wars (2) 1807 – 1815, London 1985.

Hourtoulle F.G., Wagram. The Apogee of the Empire, Paris 2002.

Jouineau A., Officiers and Soldiers of the French Imperial Guard 1804-1815, vol. 3: The Cavalry. Part Two, Paris 2005.

Knotel & Sieg, Farbiges Handbuch der Uniformekunde, Munchen, Herbig 2000 (Reprint 1937).

Korzon T., Dzieje wojen i wojskowości w Polsce, t. 3, Kraków 1912.

Kukiel M., Dzieje oręża polskiego w Epoce Napoleońskiej, Poznań 1912 (reprint 1996), s. 9, 80, 185.

Morawski R., Wielecki H., Wojsko Księstwa Warszawskiego. Kawaleria, Warszawa 1992.

Pigeard A., Napoleon et les Troupes Polonaises 1797 – 1815, Paris 1999.

Wasilewska E., Jurkiewicz-Zejdowska A., Wizja Wojska Polskiego w twórczości Kossaków, brm. wyd.

Булгарин Ф.В., Воспоминания, Мocквa 2001.

Денис Давыдов, 1812 – 1813. Неизвестныезаписки, Публ. А. Вальковича, „Нашенаследие” 1991, nr 1,

Добровольский T., История польской живописи, Вроцлав – Варшава – Краков – Гданьск 1975.

Куриев M.M., Пономарев M.B., Век Наполеона: люди и судьбы, Мocквa 1997.

Райан Э., Руссело Л., Элитная кавалерия Наполеона. Гвардейская императорская кавалерия, 1804 – 1815, Рига – Минск, 2002.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.