Tom 24 (2017)

English edition

Logo MNISW

Numer powstał w ramach projektu: Stworzenie anglojęzycznej wersji artykułów wydanych na łamach Saeculum Christianum w latach 2015-2017 – zadanie finansowane w ramach umowy 641/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę


Opublikowane: 2021-04-18

Rozprawy i Artykuły


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP