Vol 24 (2017)

Spis treści

Rozprawy i Artykuły

Troska o chorych w klasztorach starożytnych w świetle wybranych reguł monastycznych PDF
Tadeusz Kołosowski 5-16
Męczeństwo za wiarę garnizonu z Gazy w okresie wczesnych podbojów muzułmańskich w świetle Opisu męczeństwa sześćdziesięciu męczenników z Gazy PDF
Łukasz Karczewski 28-38
Fundacja sanktuarium Kubbat As-Sachra wyrazem pobożności lub polityki kalifa ABD AL-MALIKA IBN MARWANA PDF
Przemysław Nowogórski 39-46
Humanistic aspects of Carolingian Court Poetry: Poetical Technique and Use of Sources in Paul the Deacon's Carmen X. (English) PDF PDF (English)
Marco Conti 47-53
The thunderbolt as a Sign of God in Orosius’ Seven Books of History against the Pagans PDF (English)
Tomasz Skibiński 17-27
Papiestwo a regnum piastowskie w latach ok. 965-973 PDF
Paweł Latoszek 54-67
Skryptoria klasztorne i średniowieczne ustawodawstwo cysterskie o książce PDF
Jolanta Małgorzata Marszalska 68-74
Come doveva comportarsi una donna e quali erano i suoi doveri? Indicazioni suggerite al pubblico femminile in alcune prediche di Gilberto di Tournai PDF (Italiano)
Anna Głusiuk 75-84
Zaślubiny w Polsce średniowiecznej PDF
Beata Wojciechowska 85-90
Why was astrology criticised in the Middle Ages? Contribution to further research (on the basis of selected treaties of professors of the University of Krakow in the 15th century). PDF
Sylwia Konarska-Zimnicka 91-99
"Arbitrzy i nie tylko...". Duchowni na kartach księgi ławniczej miasta Płocka w latach 1489-1517 PDF
Waldemar Graczyk 100-105
Stefan IV Młody- nieznana karta z dziejów relacji polsko-mołdawskich w XVI wieku PDF
Patryk Kozieł 106-118
Jana Kalwina zarys nauki o Kościele w świetle Institutio Religionis Christianae z 1543r. PDF
Grzegorz Wodziński 119-127
O. Kasper Drużbicki SJ (1590-1662) i jego nauka o doskonałości chrześcijańskiej PDF
Józef Mandziuk 128-138
Prepozyci prepozytury Kraśnickiej Kanoników Regularnych Laterańskich od fundacji do reformy w 1628 roku PDF
Kazimierz Łatak 139-161
Kaplice św. Kazimierza i Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przy katedrze wileńskiej oczami karmelitanek bosych - nierozpoznane źródło z 1638 roku PDF
Anna Sylwia Czyż 162-169
Jacek (Hiacynt) Boratyński- podczaszy żydaczowski i porucznik husarski w dobie wojen polsko-tureckich w drugiej połowie XVII wieku. Studium z zawodu żołnierskiego PDF
Zbigniew Hundert 170-183
Zjawiska niecodzienne, klęski elementarne i przemarsze wojsk w Wielkopolsce w XVII i XVIII w. i ich wpływ na funkcjonowanie klasztoru benedyktynek w Poznaniu w świetle Kronik Benedyktynek Poznańskich PDF
Ada Lewandowska 184-197
Kontakty interpersonalne staropolskich podróżników stanu duchownego PDF
Bogdan Rok 198-215
Napoleońska epepeja polskich żołnierzy w twórczości Juliusza Kossaka PDF
Oleg W. Szeremietiew 216-227
„Romeo i Julia” Piotra Czajkowskiego. W 400-lecie śmierci Wiliama Szekspira PDF
Czesław Grajewski 228-236
Karol Wojtyła senior w wojsku austriackim i polskim PDF
Milena Kindziuk 237-246
Czy byliśmy w wojnie z Sowietami?! PDF
Wiesław Jan Wysocki 247-255
Obóz narodowy wobec koncepcji federacyjnej w czasie II wojny światowej PDF
Dariusz Miszewski 256-274

Sprawozdania i Komunikaty

Projekt wydania "Słownika biograficznego archeologów Polskich" PDF
Stefan Karol Kozłowski, Karol Szymczak 287-290
Polacy w Kanadzie w latach 1941-1953 PDF
Jerzy Adam Radomski 291-293

Edycja Tekstów Źródłowych

Materiały do dziejów stosunków gospodarczych poilsko-mołdawskich w połowie XVII w. PDF
Dariusz Milewski 275-286