Czy byliśmy w wojnie z Sowietami?!

Wiesław Jan Wysocki

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/sc.2017.24.23

Abstrakt


At the time of the agreement with the German Third Reich on Soviet aggression on Poland on September 17, 1939, the Ambassador of the Republic of Poland in Moscow was given a diplomatic note declaring that in the face of the “break-up of the Polish state” the USSR “is defending the Belarusian and Ukrainian population” in eastern Poland. This eceptive version was “bought” by the Allies of Poland in the West who pretended that Moscow was not a co-hostile against allied Poland. They explained that they didn’t want to deepen but to overthrow the German-Soviet alliance. The highest authorities of the Republic of Poland were charged that they were not consistent and did not declare a state of war between Poland and the USSR from September 17, 1939. This was a game of slander and the author documented the will of the parties to bring such charges. In the period of the Polish People’s Republic, the myth of the so-justified Soviet intervention in 1939 was promulgated. Also, today, this issue for many politicians, historians and journalists remains not entirely clear. This text is an analysis of the formation of the basis of this myth, showing its political ground for various propaganda and proclamation of Western states, and ambiguous attitudes of Polish politicians, especially focused on the very naive and politically dependent General Sikorski, the chief of war and prime minister, with greater responsibility – than the ruling party of the Second Polish Republic – for establishing false opinions about Polish-Soviet relations in September 1939.


Słowa kluczowe


September 1939, Soviet aggression on Poland, Diplomacy of the Second Polish Republic, The Second World War, President Ignacy Mościcki, Marshal Edward Śmigły-Rydz, Minister Józef Beck

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Andrzej Sowa, Kronika 1939 r., Warszawa 2000.

Batowski H., Zachód wobec granic Polski 1920-1940. Niektóre fakty niej znane, Łódź 1995.

Drymmer W. T., W służbie Polsce, Kraków 2014.

Kornat M., Dyplomacja II Rzeczypospolitej wobec paktu Ribbentrop-Mołotow, „Dzieje Najnowsze” R. XXXII, 2000,, nr 2.

Polska w polityce międzynarodowej (1939-1945). Zbiór dokumentów 1939, Warszawa 1989, s. 593.

Polskie Siły Zbrojne w Drugiej Wojnie Światowej, t. 1 – Kampania Wrześniowa, cz. 4, Londyn 1986.

Stachiewicz W., Pisma, t. 2, s. 196-197 – za: Jabłonowski M., Stawecki P., Następca Komendanta Edward Śmigły Rydz, Pułtusk-Warszawa 2013.

Turlejska M., Prawdy i fikcje. Wrzesień 1939 – grudzień 1941, wyd. 2, Warszawa 1968.

Wieczorkiewicz P., Historia polityczna Polski 1935-1945, Warszawa 2005.

Wysocki W. J., Cień Zawiszy. Ostatnie lata Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, wyd. 2, Komorów 1991

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.