Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Milewski, rec. D. (2020). Aleksandra Barwicka-Makula, Od wrogości do przyjaźni. Habsburgowie austriaccy wobec Polski w latach 1587-1592, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019, ss. 366 . Saeculum Christianum, 26(2), 190-191. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/sc/article/view/5395

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor składa deklarację poświadczoną własnoręcznym podpisem o posiadaniu praw autorskich materiałów wysyłanych do druku.

Umowa
Oświadczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie