Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki


Milewski, rec. D. (1). Urszula Augustyniak, Historia Polski 1572-1795, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 1006. Saeculum Christianum, 20(1), 279-281. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/sc/article/view/7999

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor składa deklarację poświadczoną własnoręcznym podpisem o posiadaniu praw autorskich materiałów wysyłanych do druku.

Umowa
Oświadczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie