Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Milewski, rec. D. (2021). The Battle for Central Europe. The Siege of Szigetvár and the Death of Süleyman the Magnificent and Nicholas Zrínyi (1566), red. Pál Fodor, Brill, Leiden-Boston 2019, ss. 569. Saeculum Christianum, 27(2), 236-239. https://doi.org/10.21697/sc.2020.27.2.20

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor składa deklarację poświadczoną własnoręcznym podpisem o posiadaniu praw autorskich materiałów wysyłanych do druku.

Umowa
Oświadczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie