Data publikacji : 2020-05-14

Działalność publiczna Jana Magnusa Tęczyńskiego (1579-1637), wojewody krakowskiego, ostatniego w rodzie senatora

Dział: Rozprawy i Artykuły

Abstrakt

Artykuł stanowi prezentację działalności publicznej Jana Magnusa Tęczyńskiego (1579-1637), wojewody krakowskiego, ostatniego senatora w rodzie Tęczyńskich. Dowiedziono, że po długim okresie nauki i podróży zagranicznej oraz służbie w wojsku cesarskim, od 1605 r. rozpoczął on aktywną działalność publiczną. W latach 1605-1620 pełnił urząd podczaszego królowej, a następnie dowodził wystawionymi na własny koszt oddziałami wojskowymi 1606-1611. W 1620 r. otrzymał urząd wojewody krakowskiego, który pozwalał mu na aktywną działalność w senacie. Ok. 1623 r. przeszedł w szeregi opozycji wobec króla. Był jednym z najważniejszych senatorów drugiej i trzeciej dekady XVII w. Posiadał wielki majątek ziemski, co pozwoliło mu dokonać kilka znaczących fundacji.

Słowa kluczowe

Tęczyński, ród, senator, działalność publiczna, genealogia


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Pielas, J. (2020). Działalność publiczna Jana Magnusa Tęczyńskiego (1579-1637), wojewody krakowskiego, ostatniego w rodzie senatora. Saeculum Christianum, 27, 46-64. https://doi.org/10.21697/sc.2020.27.w.sp.4

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor składa deklarację poświadczoną własnoręcznym podpisem o posiadaniu praw autorskich materiałów wysyłanych do druku.

Umowa
Oświadczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie