Data publikacji : 2020-05-14

Kształcenie przyszłych senatorów w Akademii Lubrańskiego w XVII i XVIII w.

Dział: Rozprawy i Artykuły

Abstrakt

Zadaniem niniejszego opracowania jest ukazanie sytuacji edukacyjnej młodzieży magnackiego pochodzenia, zwłaszcza synów senatorów i przyszłych najwyższych urzędników państwowych w Akademii Lubrańskiego w latach 1613-1780. W tym celu analizie poddano potrzeby edukacyjne tej grupy społecznej oraz ofertę edukacyjną poznańskiej szkoły, wykorzystując różnorodne materiały źródłowe, w dużym stopniu literaturę panegiryczną, ukazując metody wychowawcze i wskazując na zachodzące w okresie oświeceniowym przemiany.

Słowa kluczowe

Akademia Lubrańskiego, szkolnictwo staropolskie, historia wychowania, senatorowie, elity społeczne


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Nowicki, M. (2020). Kształcenie przyszłych senatorów w Akademii Lubrańskiego w XVII i XVIII w. Saeculum Christianum, 27, 147-159. https://doi.org/10.21697/sc.2020.27.w.sp.11

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor składa deklarację poświadczoną własnoręcznym podpisem o posiadaniu praw autorskich materiałów wysyłanych do druku.

Umowa
Oświadczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie